Het Vierde Huis
De Gemeente Utrecht

Woonlastenfonds

Wanneer heb ik recht op een bijdrage uit het woonlastenfonds?

U heeft recht op een bijdrage uit het woonlastenfonds als:

Als u in het afgelopen jaar al een bijdrage uit het woonlastenfonds ontving, kunt u een verlenging van deze bijdrage aanvragen. Voor het subsidiejaar 2020/2021 kunt u een aanvraag indienen vanaf 1 juli 2020. Het subsidiejaar 2020/2021 is het laatste jaar dat u een verlenging aan kunt vragen. U kunt tot uiterlijk 30 juni 2021 een verlenging aanvragen.

Op 1 juli 2016 is de afbouw van het Woonlastenfonds gestart. U kunt daarom geen nieuwe aanvraag meer indienen. Voor meer informatie over de afbouw van het Woonlastenfonds, gaat u naar de website van Het Vierde Huis.

Verlenging aanvragen

Om te kunnen beoordelen of u nog in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Woonlastenfonds hebben wij de volgende documenten nodig:

  1. Kopie van één bladzijde van uw bankafschrift.
  2. Specificatie Voorschotbeschikking huurtoeslag van het huidige jaar.
  3. Een kopie van de brief van uw verhuurder met daarop de hoogte van de huur per 1 juli van het huidige jaar, inclusief een uitsplitsing van de servicekosten.
  4. Inkomensverklaring of jaaropgave van het vorige jaar van u en uw medebewoners van boven de 18 jaar.

De voorschotbeschikking huurtoeslag kunt u opvragen bij de Belastingdienst. Hier zijn geen kosten aan verbonden. U kunt deze opvragen door met uw DigiD in te loggen op mijn.toeslagen.nl. Als u geen DigiD heeft kunt u bellen met de Belastingtelefoon op het telefoonnummer: 0800 – 0543. Houd daarbij uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand.

Bij voorkeur verlenging digitaal aanvragen

Voor alle gemeenten waar Het Vierde Huis werkt, geldt dat wij uw aanvraag bij voorkeur digitaal ontvangen. Gebruikt u dus alstublieft de online formulieren. Het Vierde Huis kan digitale aanvragen sneller verwerken. Ook is de kans op fouten kleiner, omdat wij geen informatie hoeven over te typen. Door het online formulier te gebruiken voor uw verlengingsaanvraag, helpt u ons de benodigde tijd voor de beoordeling van uw aanvraag (en die van andere aanvragers) zo kort mogelijk te houden. Zo zorgen we samen dat u sneller weet waar u aan toe bent en dat we de kosten zo laag mogelijk kunnen houden.

Bent u niet in staat om zelf een digitale verlengingsaanvraag te doen, bijvoorbeeld omdat u geen computer heeft, dan adviseren wij u gebruik te maken van openbare voorzieningen, zoals een bibliotheek, of door hulp te vragen in uw directe omgeving.

Behoefte aan meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u een papieren formulier ontvangen? Neem dan gerust contact op met het Klantcontactcentrum van WoningNet op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900-260 00 60 (gebruikelijke belkosten). U kunt ook een e-mail sturen.

background1
background2
background3